Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – осигурање.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Прва измена и допуна конкурсне документације:


Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава:


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору:


Рок за достављање понуда: 11.09.2018. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 11.09.2018. год. у 13:00 часова

Go to top