Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – кварцни песак.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Обавештење о закљученом уговору:


Рок за достављање понуда: 04.09.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 04.09.2019. год. у 13:00 часова

Go to top