Цене воде и канализације које се примењују од 01.01.2018. године

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за домаћинства 37,81
Вода за здравство, школство, органе управе и социјалну заштиту 80,79
Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен 161,55
Вода за пуњење базена на отвореном 200,02
Вода за трговине 126,19
Вода за осталу привреду 126,19
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за перионице, рибаре, кланице, млекаре и др. 252,42
Вода за прикључке на градилишту и објекте у изградњи
312,52
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене воде 80,79
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене воде 126,23
Вода за посебне намене – производња безалкохолних пића са изворишта „Белимарковац“ 426,70


Накнада за одржавање прикључка за сваког корисника комуналних услуга:   200,00 дин.

Из накнаде за одржавање прикључка, 50% ће се издвајати наменски за инвестиције.

Наведене стопе се увећавају за законом прописану стопу ПДВ-а.

Употреба канализације се плаћа 50% од утврђене цене воде.

Ценовник ступа на снагу добијањем сагласности Оснивача.

Ценовник се примењује од 01.01.2018. године.

Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату:   преузимање

Одлука Надзорног одбора за цене:   преузимање

Сагласност Скупштине општине Врњачка Бања на цене:   преузимање

Одлука надзорног одбора о попусту од 5%:   преузимањеЦене воде и канализације које се примењују од 01.01.2017. године

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за домаћинства 36,71
Вода за здравство, школство, органе управе и социјалну заштиту 78,44
Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен 156,84
Вода за пуњење базена на отвореном 194,19
Вода за трговине 122,51
Вода за осталу привреду 122,51
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за перионице, рибаре, кланице, млекаре и др. 245,07
Вода за прикључке на градилишту и објекте у изградњи
303,42
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене воде 78,44
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене воде 122,55
Вода за посебне намене – производња безалкохолних пића са изворишта „Белимарковац“ 413,69


Накнада за одржавање прикључка за сваког корисника комуналних услуга:   200,00 дин.

Из накнаде за одржавање прикључка, 50% ће се издвајати наменски за инвестиције.

Наведене стопе се увећавају за законом прописану стопу ПДВ-а.

Употреба канализације се плаћа 50% од утврђене цене воде.

Ценовник ступа на снагу добијањем сагласности Оснивача.

Ценовник се примењује од 01.01.2017. године.

Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату
:   преузимање

Одлука надзорног одбора о попусту од 5%
:   преузимање


 

Go to top