Путања


Извештај о финансијском пословању ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања за 2018. годину
:  


Закључак о усвајању извештаја о финансијском пословању ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања за 2018. годину:  


 

Тромесечни извештај за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.године:

Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:


 

Тромесечни извештај за период од 01.01.2019. до 31.03.2019.године:

Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:


 

Тромесечни извештај за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године:

Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:


 

Тромесечни извештај за период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године:

Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:


 

Извештај о финансијском пословању ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања за 2017. годину:  


Закључак о усвајању извештаја о финансијском пословању ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања за 2017. годину:  
Тромесечни извештај за период од 01.01.2018. до 30.06.2018.године:


Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:Тромесечни извештај за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године:


Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):                                                        


Образац број 12:       


Одлука Надзорног одбора:      Тромесечни извештај за период од 01.01.2017. до 31.12.2017.године:


Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:Тромесечни извештај за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.године:


Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:


 

Тромесечни извештај за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.године:

Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):


Образац број 12:


Одлука Надзорног одбора:


 

Тромесечни извештај за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.године:

Тромесечни извештај, (документ је у Microsoft Excel-у и садржи више радних листова):                                                        


Образац број 12:       


Одлука Надзорног одбора:      


Go to top