Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – полиетиленске цеви.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Питање - одговор:  


Прва измена и допуна конкурсне документације:     


Обавештење о продуженом року:     


Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 27.07.2017. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 27.07.2017. год. у 13:00 часова