Директор:
Директор Драгослав Благојевић, рођен је у Врњачкој Бањи 1956. године где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Грађевинском факултету, Универзитета у Београду. Запослен је у ЈКП "Бели Извор" Врњачка Бања од 1987. године, где је између осталог обављао послове директора сектора водовода и канализације, као и генералног директора дуги низ година. Именован је за в.д. директора ЈП "Белимарковац" од оснивања.

Извршни директор финансија:
Радосија Стефановић рођена је 1967. године у Крушевцу. По занимању је дипломирани економиста. Економски факултет завршила је у Суботици. Радила је у фабрици намештаја Шипад Србобран, а од 1998. године запослена у ЈП "Бели Извор", најпре на пословима обрачуна, евиденције и контроле пореза, а од 2005. године обавља послове шефа рачуноводства. Од 2012. године обавља послове директора општих и финансијских послова. У ЈП "Белимарковац" Врњачка Бања од 2017. године ради на пословима извршног директора финансија.

Извршни директор водоснабдевања:
Лидија Бербер рођена је 1970. године у Врњачкој Бањи.
Образовање:

Положен стручни испит.
Радно искуство:
Од 1992. године запослена у ЈКП "Бели Извор" Врњачка Бања, у коме обавља послове шефа службе за производњу и контролу исправности воде.

Извршни директор плана и развоја:
Маријана Станојчић је рођена 1975. године у Врњачкој Бањи, мастер инжењер технологије хемијског и биохемијског инжерства.

Чланови надзорног одбора:
председник, Зоран Малићанин је рођен 1947. године, дипломирани правник у пензији, у периоду од 1981. године до 1987. године био директор ЈКП "Бели Извор", од 1982. године до 1985 године био председник регионалног одбора синдиката стамбено-комуналне привреде за Рашки округ и члан републичког одбора синдиката стамбено-комуналне привреде, обављао послове руководиоца правне службе у Специјалној болници «Меркур».
члан, Драган Шпировић, је рођен 1951. год. у месту Рсавци, општина Врњачка Бања. По занимању дипломирани економиста, економски факултет у Београду завршио је 1983. године. У „Првој Петолетки“ радио је 19 година на пословима у производњи, комерцијали и маркетингу. Од 1992. године ради у предузећу Омнимарк чији је оснивач и власник. Предузеће се бави пројектовањем и производњом опреме за управљање производним процесима.
члан, Драгица Гмијовић је рођена 1985. године у Врњачкој Бањи, дипломирани инжењер организационих наука, од 2011. године запослена у ЈКП "Бели Извор" са радним искуством обављања послова референта за обрачун зарада, референта за јавне набавке и шефа службе наплате. Положен сертификат службеника за јавне набавке 2013. године и положен државни испит у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, људска и мањинска права.