Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања

Цене воде и канализације које се примењују од 02.06.2023. године


Ценовник се примењује од 02.06.2023. године.
Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату:   преузимање
Сагласност Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на ценовник:   преузимање


Цене воде и канализације које се примењују од 01.06.2022. године


Ценовник се примењује од 01.06.2022. године.
Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату:   преузимање
Одлука Надзорног одбора о усвајању ценовника:   преузимање
Сагласност Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на ценовник:   преузимање


Цене воде и канализације које се примењују од 01.01.2019. године

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за домаћинства 41,59
Вода за здравство, школство, органе управе и социјалну заштиту 88,87
Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен 177,70
Вода за пуњење базена на отвореном 220,02
Вода за трговине 138,80
Вода за осталу привреду 138,80
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за перионице, рибаре, кланице, млекаре и др. 277,66
Вода за прикључке на градилишту и објекте у изградњи
343,77
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене воде 88,87
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене воде 138,85
Вода за посебне намене – производња безалкохолних пића са изворишта „Белимарковац“ 468,71

Накнада за одржавање прикључка за сваког корисника комуналних услуга:   200,00 дин.
Из накнаде за одржавање прикључка, 50% ће се издвајати наменски за инвестиције.
Наведене стопе се увећавају за законом прописану стопу ПДВ-а.
Услуга одвођења отпадних вода - канализације се плаћа 50% од утврђене цене воде.
Ценовник ступа на снагу добијањем сагласности Оснивача.
Ценовник се примењује од 01.01.2019. године.
Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату:   преузимање
Одлука Надзорног одбора о усвајању ценовника:   преузимање
Сагласност Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на ценовник:   преузимање
Одлука надзорног одбора о попусту од 5%
:   преузимање


Цене воде и канализације које се примењују од 01.01.2018. године

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за домаћинства 37,81
Вода за здравство, школство, органе управе и социјалну заштиту 80,79
Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен 161,55
Вода за пуњење базена на отвореном 200,02
Вода за трговине 126,19
Вода за осталу привреду 126,19
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за перионице, рибаре, кланице, млекаре и др. 252,42
Вода за прикључке на градилишту и објекте у изградњи
312,52
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене воде 80,79
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене воде 126,23
Вода за посебне намене – производња безалкохолних пића са изворишта „Белимарковац“ 426,70

Накнада за одржавање прикључка за сваког корисника комуналних услуга:   200,00 дин.
Из накнаде за одржавање прикључка, 50% ће се издвајати наменски за инвестиције.
Наведене стопе се увећавају за законом прописану стопу ПДВ-а.
Употреба канализације се плаћа 50% од утврђене цене воде.
Ценовник ступа на снагу добијањем сагласности Оснивача.
Ценовник се примењује од 01.01.2018. године.
Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату:   преузимање
Одлука Надзорног одбора за цене:   преузимање
Сагласност Скупштине општине Врњачка Бања на цене:   преузимање
Одлука надзорног одбора о попусту од 5%:   преузимање


Цене воде и канализације које се примењују од 01.01.2017. године

КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за домаћинства 36,71
Вода за здравство, школство, органе управе и социјалну заштиту 78,44
Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен 156,84
Вода за пуњење базена на отвореном 194,19
Вода за трговине 122,51
Вода за осталу привреду 122,51
ЦЕНА ВОДЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ЦЕНА (дин/м3)
Цена воде за перионице, рибаре, кланице, млекаре и др. 245,07
Вода за прикључке на градилишту и објекте у изградњи
303,42
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене воде 78,44
Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене воде 122,55
Вода за посебне намене – производња безалкохолних пића са изворишта „Белимарковац“ 413,69

Накнада за одржавање прикључка за сваког корисника комуналних услуга:   200,00 дин.
Из накнаде за одржавање прикључка, 50% ће се издвајати наменски за инвестиције.
Наведене стопе се увећавају за законом прописану стопу ПДВ-а.
Употреба канализације се плаћа 50% од утврђене цене воде.
Ценовник ступа на снагу добијањем сагласности Оснивача.
Ценовник се примењује од 01.01.2017. године.
Комплетан ценовник комуналних производа и услуга у ПДФ формату:   преузимање
Одлука надзорног одбора о попусту од 5%:   преузимање