Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


2020. година

Решење Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на програм пословања:


Одлука надзорног одбора о усвајању програма пословања:  


Програм пословања ЈП "Белимарковац" за 2020. годину:  


 

2019. година

Решење Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на програм пословања:


Одлука надзорног одбора о усвајању програма пословања:  


Програм пословања ЈП "Белимарковац" за 2019. годину:  


 

2018. година

Решење Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на Прве измене програма пословања за 2018. годину :


Одлука надзорног одбора о усвајању Прве измене програма пословања за 2018. годину:


Прва измена Програма пословања ЈП "Белимарковац" за 2018. годину:


 

2017. година

Решење Скупштине општине Врњачка Бања о давању сагласности на програм пословања:  


Одлука надзорног одбора о усвајању програма пословања:  


Програм пословања ЈП "Белимарковац" за 2017. годину: