Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – канализациони материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:  


Конкурсна документација:  


Позив за подношење понуда:  


Одлука о избору најповољније понуде:  


Одлука о обустави поступка, партија 1, канализациони материјал:  


Обавештење о обустави поступка, партија 1, канализациони материјал:


Обавештење о закљученом уговору, партија 2


Обавештење о закљученом уговору, партија 3


Рок за достављање понуда: 25.08.2017. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 25.08.2017. год. у 13:00 часова