Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности добара – грађевински материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 1:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 2


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 5


Обавештење о закљученом уговору, партија 6:  


Рок за достављање понуда: 12.08.2019. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 12.08.2019. год. у 13:00 часова