Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Пројекат нових мерних места у систему водоснабдевања Врњачке Бање.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  Рок за достављање понуд
: 26.03.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 26.03.2020. год. у 13:00 часова