Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – гориво.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Питања и одговори:  


Одлука о обустави поступка јавне набавке:  


Обавештење о обустави поступка јавне набавке:  


Рок за достављање понуда: 23.05.2018. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 23.05.2018. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – електрична енергија.

Предмет набавке: Набавка услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Питања и одговори:  


Измена и допуна конкурсне документације:  


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 08.05.2018. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 08.05.2018. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – Набавка и одржавање софтвера за рачуноводство фирме.

Предмет набавке: Набавка услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 05.04.2018. год. до 10:00 часова
Датум отварања понуда: 05.04.2018. год. у 12:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – кварцни песак.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности


Документа
:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 14.03.2018. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 14.03.2018. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – агрегати за зимско одржавање.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору - партија 1:  


Обавештење о закљученом уговору - партија 2:     


Рок за достављање понуда: 05.12.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 05.12.2017. год. у 13:00 часова

Страна 10 од 12