Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – рачунарска опрема.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 13.11.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 13.11.2017. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – рачунарска опрема.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Обавештење о продужењу рока:  


Прва измена и допуна конкурсне док.:  


Питања и одговори:  


Одлука о обустави поступка:  


Обавештење о обустави поступка јавне наб.:  


Рок за достављање понуда: 13.10.2017. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 13.10.2017. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – канализациони материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:  


Конкурсна документација:  


Позив за подношење понуда:  


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  


Рок за достављање понуда: 20.09.2017. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 20.09.2017. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку добара – канализациони материјал.

Предмет набавке: Добра
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:  


Конкурсна документација:  


Позив за подношење понуда:  


Одлука о избору најповољније понуде:  


Одлука о обустави поступка, партија 1, канализациони материјал:  


Обавештење о обустави поступка, партија 1, канализациони материјал:


Обавештење о закљученом уговору, партија 2


Обавештење о закљученом уговору, партија 3


Рок за достављање понуда: 25.08.2017. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 25.08.2017. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуга – Пројекат за грађевинску дозволу за магистрални цевовод резервоара "Дуге" - ПК "Трешња".

Предмет набавке: Набавка услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:  


Конкурсна документација:  


Позив за подношење понуда:  


Одлука о избору најповољније понуде:


Обавештење о закљученом уговору


Рок за достављање понуда: 06.09.2017. год. до 12:00 часова
Датум отварања понуда: 06.09.2017. год. у 13:00 часова

Страна 11 од 12