Телефони: 036/611-042 и 036/611-051; email: info@belimarkovac.co.rs

Путања


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку услуге - Одржавање софтвера за рачуноводство и прибављање лиценце за програм за евиденцију, обрачун и наплату потрошње воде.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности - преговарачки поступак без објављивања позива

Документа:

Конкурсна документација:


Обавеш. о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:  


Одлука о додели уговора:  


Обавештење о закљученом уговору:  Рок за достављање понуда
: 22.06.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 22.06.2020. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Пројекат реконструкције канализационе мреже у Врњачкој Бањи.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Питања и одговори:  


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 2:  


Обавештење о закљученом уговору, партија 3:  Рок за достављање понуда
: 27.05.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 27.05.2020. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Пројекат нових мерних места у систему водоснабдевања Врњачке Бање.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Одлука о избору најповољније понуде:  


Обавештење о закљученом уговору:  Рок за достављање понуд
: 26.03.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 26.03.2020. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Пројекат нових мерних места у систему водоснабдевања Врњачке Бање.

Предмет набавке
: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Обавеш. о обустави поступка јавне набавке:  


Одл. о обустави поступка јавне набавке:  Рок за достављање понуда
: 10.03.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 10.03.2020. год. у 13:00 часова


Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац" Врњачка Бања расписује јавни конкурс за набавку мале вредности услуга – Технички пријем бране и акулулације "Селиште" на Гочу.

Предмет набавке: Услуга
Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности

Документа:

Јавни позив:


Конкурсна документација:


Позив за подношење понуда:


Обавештење о закљученом уговору:  


Одлука о избору најповољније понуде:  


Рок за достављање понуда: 13.02.2020. год. до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 13.02.2020. год. у 13:00 часова

Страна 2 од 12